Bán các món ăn đặc sản Thanh Hóa tại Địa chỉ kiot2 nơ 10 Bán đảo Linh Đàm quận Hoàng Mai Hà Nội.

Đăng ngày: 2020-05-09 00:57:07 - Số lượt xem: 496
Giá: 0 VND - Diện tích: 0
Mã số tài sản: #_1769
  • Diện tích: 0
  • Giá bán: 0 VND
  • Tỉnh thành/ Quận huyện Hà Nội - Quận Hoàng Mai
  • Vị trí: kiot2 nơ 10 Bán đảo Linh Đàm quận Hoàng Mai Hà Nội.
Mô tả chi tiết

Bán các món ăn đặc sản Thanh Hóa tại Địa chỉ kiot2 nơ 10 Bán đảo Linh Đàm quận Hoàng Mai Hà Nội. 

Quán mình nhận hợp đồng đặt hàng.

Bánh răng bừa 35k/ chục chín; 30k/ chục sống.

Bánh bột lọc 70k/ chục.

Nem chua thanh hóa. Lẻ 28k/ chục. Sỉ inbox

Giò dăm bông 160k/ kg, Sỉ inbox

Hành phi 30k/ lạng. Sỉ inbox.

Tuyển sỉ , ctv bán hàng.

Liên hệ chị sđt: 0911259936

Nguồn: http://infotivi.com.vn/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-bán-dảo-linh-dàm-quạn-hoàng-mai-ha-noi--1769

http://batdongsanboss.com/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-dr43794.html

 

https://airaovat.com/ha-noi/mua-ban-nha-dat/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-2024121.html

 

http://batdongsandream.com/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-dr40651.html

 

http://bds123.co/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-dr43962.html

 

http://batdongsangolden.com/ban-nha-dat-loai-khac-tai-quan-hoang-mai-ha-noi/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-p-47886.html

 

http://5home.asia/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-bán-dảo-linh-dàm-quạn-hoàng-mai-ha-noi-h944291

 

https://dithuenha.com/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ba-n-da-o-linh-da-m-qua-n-hoa-ng-mai-ha-noi-chinh-chu-pd5345577.htm

 

http://diaoc.company/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-dr57223.html

 

https://daitheky.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-hoang-mai-ha-noi/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-pr51327.html

 

http://muaban.trit.vn/chi-tiet/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-327562.html

 

http://muabanbds.co/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-dr24176.html

 

http://muabandiaoc.co/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-dr40675.html

 

http://muabannhadat.tech/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-dr119980.html

 

http://nhadat123.net/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-dr49666.html

 

http://muabansangnhuong.vn/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-191829.html

 

http://hoplongland.com/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-n51497.html

 

https://nhadat999.com/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi

 

https://nhadattop1.com/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ba-n-da-o-linh-da-m-qua-n-hoa-ng-mai-ha-noi-chinh-chu-pd8747200.htm

 

https://nhadat24h.com/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ba-n-da-o-linh-da-m-qua-n-hoa-ng-mai-ha-noi-bds1319442.html

 

http://nhadatgiaodich.com/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-linh-duong-8/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-pr10138748.htm

 

http://nhadatinfo.com/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-linh-duong-8/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-pr10746230.htm

 

https://nhadepdattot.com/s/75818

 

http://quan2nhadat.com/ban-loai-bat-dong-san-khac-la-astoria/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-pr553970.htm

 

https://raovat49.com/s/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-2961825

 

http://saigonhouse.net/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-547392.html

 

https://raobannhadat.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-hoang-mai-ha-noi/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ba-n-da-o-linh-da-m-qua-n-hoa-ng-mai-ha-noi-rb3148654-cy21-ts27.html

 

https://tinbds.com/ban-loai-bat-dong-san-khac/ha-noi/hoang-mai/02k2

 

http://raovat.coi.vn/3.301837--Ban-cac-mon-an-dac-san-Thanh-Hoa-tai-Dia-chi-kiot2-no-10-Bán-dảo-Linh-Dàm-quạn-Hoàng-Mai-Ha-Noi..html

 

https://tinchinhchu.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-bang-a-hoang-mai-ha-noi/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-p709546

 

https://tinbatdongsan.com/ban-loai-bat-dong-san-khac-chung-cu-130-nguyen-duc-canh/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-ban-dao-linh-dam-quan-hoang-mai-ha-noi-pr15748781.htm

 

http://timgicungco.com/ban-cac-mon-an-dac-san-thanh-hoa-tai-dia-chi-kiot2-no-10-bán-dảo-linh-dàm-quạn-hoàng-mai-ha-noi-s1920290.html

 

0986895179